onsdag 29. september 2010

Pappapermen blir mer rettferdig

Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken er i ferd med å utjevne skjevhetene i fordelingen mellom mamma- og pappaperm. Det er fortsatt en lang vei å gå for at mødre og fedre skal behandles rettferdig, men alle fremskritt er positive og viser at vi er på riktig vei.

Nå skal flere fedre få rett til pappaperm. Fra 1. juli neste år kan også de fedre som har barn med en uføretrygdet kvinne få 12 ukers pappaperm. Dette er med på å øke fars rett til selvstendig opptjening av permisjon, og det er en gledelig nyhet.

Lysbakken har her tatt et viktig skritt i riktig retning. La oss håpe at dette inspirerer til mange flere skritt i samme retning. På den måten kommer man til slutt til målet.

Det er viktig for både barnet og foreldrene at de får en god tilknytning til hverandre så tidlig som mulig. Å være hjemme med babyen på heltid i en periode er godt for denne tilknytningen. Det er et gode for barnet som får mer tid med begge foreldrene i starten av livet, det er et gode for foreldrene som får tid med barnet sitt, og det er et gode for samfunnet som blir mer likestilt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar