søndag 3. oktober 2010

Kjemper mot diskriminering

Det er mange menneskegrupper som blir diskriminerte. Hudfarge, religion, funksjonshemninger og seksuell legning kan ofte være grunnlag for diskriminering og stigmatisering. I samme gruppe kan man finne overvektige.

Det ønsker Jørgen Foss å bekjempe. Han er i en alder av 21 år leder i Landsforeningen for Overvektige, og bretter nå opp ermene i kampvilje.

Han forteller til VG Nett at overvektige har lavere lønn enn andre og at de sjeldnere blir ansatt i lederstillinger. Overvektige barn og unge mobbes på skolen, og mobbingen fortsetter ofte i arbeidslivet. Jørgen vil at overvektige skal kunne kreve likebehandling, og han vil ha flere overvektige ut i jobb.

Han beskriver en ond sirkel, der fordommer, stigmatisering og diskriminering gir dårlig selvbilde og tilbaketrukkethet, som igjen gjør det vanskeligere å mestre arbeidslivet.

- For alle mennesker er det grunnleggende viktig og en rett å bli behandlet som den personen du er, og ikke på grunnlag av utseendet eller kroppen din, sier 21-åringen, som også understreker viktigheten av å ha en jobb for å føle seg som en aktiv deltaker i samfunn og sosialt liv.
Jørgen har laget følgende ønskeliste:
  • Økt innsats mot mobbing og diskriminering av overvektige.
  • Mer forskning på årsaker til fedme, og på konsekvenser av overvektsrelatert mobbing i de viktige barneårene.
  • Økt satsing på forebygging av overvekt.
  • Mer forebygging i skolen.
  • Reklameforbud mot sukkerholdige varer.
  • Flere tilbud om livsstilsendringsprosjekter.
Jeg håper Jørgen får det som han vil. Det er bra at en som selv er overvektig - men likevel aktiv, engasjert og karrieremessig suksessfull - går i front og leder vei. Vi trenger mer fokus på overvekt på mange områder, både for å behandle overvekt og for å få overvektige til å føle seg inkludert i samfunnet.

Du gjør en god og viktig jobb, Jørgen. Masse lykke til!

Bli oppdatert om ny aktivitet på framsnakkbloggen ved å bli tilhenger på Facebook.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar